1.gif

【紫团山】

万壑千峰林森然

幽幽洞府半山悬

白云古刹读碑刻

始信贡参出紫团

—李才旺—


1.gif

【日晚进驻红豆峡】

日晚偏朝险处行

太行山上墨云横

山围峡谷云屯暮

林立寒峰猿啸程

兀自闲谈入山口

怵然仰首动心旌

千年情峡今何意

吹送凉风将我迎

— 祝丽丽 —


1.gif

【游太行山大峡谷】

轻车盘旋细雨霏

满目葱茏滴青翠

远眺高崖飞流瀑

举头半空白云飞

拾级攀高栈道险

碧水潭深浸心扉

品茗小憩清风爽

坐爱霞晚不知归

— 袁纯清 —